Sitemenu

donderdag 9 april 2020
content-main

verandering

Kampioenenmaker

Louis Heeren verving een jaar geleden zijn witblauwe fokveestapel door limousins - bedrijfsreportage
Louis Heeren uit Zoutleeuw doet al meer dan twintig jaar mee aan prijskampen. Meerdere witblauwe kampioenen uit de fokkerij ‘van de Pelsberg’ kwamen uit de stal.

Uit liefde voor het blonderas

Jan Laurijssen: 'Met witblauwvee zou een bedrijf van deze omvang voor ons niet haalbaar zijn' - bedrijfsreportage
In tien jaar tijd onderging de vleesveehouderij van Jan Laurijssen en Emma Lenders uit Rijkevorsel twee grote veranderingen. Van witblauw schakelden ze over op het Franse ras blonde d'Aquitaine.

Rouge des Prés

Wijziging rasnaam Maine Anjou als protectionistische maatregel
De voorzitter van de AOC-organisatie van Maine Anjou legt uit waarom de naam van het Maine-Anjouras in 2001 werd omgedoopt tot Rouge des Prés

Concurrentie op veevoedermarkt

Verschuiving voedermarkt: aanbod energie schaarser, aanbod eiwit relatief ruimer
Verschillende zegslieden geven hun mening t.a.v. de te verwachten verschuivingen in de aanvoer van producten voor de veevoedermarkt

Mehogne zet andere koers

Belgisch topfokbedrijf witblauwen ruilt de emotie in voor kale economie
Op een Belgisch witblauw fokbedrijf is het accent veranderd: het keuringscircuit is nu minder belangrijk geworden en daarvoor is een rendabel bedrijf nalaten voor de opvolging in de plaats gekomen

Andere tak van sport

Omschakelen van melk- naar vleesveehouderij vraagt omschakeling bedrijfsvoering
Elke dag stoppen er een aantal melkveehouders. Sommigen schakelen over op vleesveehouderij.

Goed gevoel

Ex-melkveehouder Robert Boogers houdt Blondes in ligboxenstal
Noodgedwongen schakelde Robert Boogers uit de Antwerpse Kempen over van melkvee naar vleesvee. Een nieuw leerproces diende zich aan: van management tot afzetbeheer.

Nieuws

Verbeterd roodbont en Belgisch-witblauw keurden broederlijk samen te Hulshorst. Een première.

Nieuws

Het Vlaamse ministerie van Landbouw wil de komende tijd werk maken van een bundeling van het praktijkonderzoek in de dierlijke productie.

right