Sitemenu

vrijdag 29 mei 2020
content-main

verwerking

Stalmest composteren

Organische restproducten recyclen tot waardevoller meststof
Om tot een goed compostproduct van stalmest te komen is het van belang aandacht te schenken aan een zorgvuldige bewaring van de mest

Leerlooien

Stierenhuid geniet voorkeur bij meubelleer - de weg van... leer
In de Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken in Lichtenvoorde wordt in 10 stappen in woord en beeld het verwerkingsproces van huiden gevolgd

Nieuws

De Animal Sciences Group van Wageningen UR berekent eens per 4 weken de actuele voederwaardeprijzen voor energie (VEM) en eiwit (DVE) op basis van actuele grondstofprijzen.

Nieuws

In de staten Californië en Washington rijdt een mobiele slachterij die ter plaatse weidedieren slacht. Aldus lijden de dieren niet onder het transport en dat spreekt consumenten en veehouders aan.

Nieuws

Vlaamse landbouwers zouden normaal gezien dit jaar meer moeten betalen voor de inzameling en verwerking van hun krengen door Rendac.

Nieuws

Een EU-verordening uit 2004 verplicht elke ondernemer die zich bezighoudt met de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen, om een veiligheidsprocedure op te stellen gebaseerd op de p

Nieuws

Het Braziliaanse rundvleesbedrijf JBS neemt de helft van de aandelen van zijn Italiaanse collega Inalca over. Dat meldt het Agrarisch Dagblad.

Nieuws

Binnen de verbrede Nederlandse landbouw valt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een verschuiving waar te nemen: van de verwerking van eigen producten en huisverkoop naar mensgeori

Nieuws

Het Vlaamse Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB) deelt mee dat op 14 december 2006 een voorschot op de bedrijfstoeslag – campagne 2006 zal worden uitb

Nieuws

Landbouwers gebruiken nogal wat afvalbanden voor het afdekken van voederkuilen. De afvoer en verwerking van deze banden verliep in het verleden in België problematisch.

right