Sitemenu

zaterdag 8 augustus 2020
content-main

vleessamenstelling

Vlees en duurzaamheid

Met plantaardige of dierlijke voeding de wereld voeden?
Het draagvlak voor een vleesvrije dag per week groeit in onze maatschappij, van scholen tot zomerpopfestivals.

Gemarmerd of gepersilleerd?

Een kleine procentverhoging 'persillering' maakt vlees niet minder gezond
De termen 'gemarmerd' of 'gemarbreerd', 'gepersilleerd' en 'doorregen' zijn termen die duiden op de aanwezigheid van vet in het vlees.
right