Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
content-main

voortplantingskenmerken

Cabrel toont kwaliteit

Blonde d'Aquitainevererver Cabrel met outcrossbloedvoering rijmt sterke moedereigenschappen met goede vleesproductiecijfers - fokstierrapport
Door zijn afwijkende pedigree is Torontozoon Cabrel breed inzetbaar in het Blonde d’Aquitaineras. De Blondestier laat zich opmerken door sterke scores voor slachteigenschappen.

Nieuw witblauwbloed maximaal beschikbaar

Ruim negentig procent van de nieuwe generatie wacht- en fokstieren is vrij
De voorbije indexdraai voor witblauwstieren leverde positief nieuws.

Progressie zonder concessie

Angelo: een complete ververver voor een breed gebruik op fokkoeien - fokstierrapport
De nieuwe blonde d’Aquitainefokstier Angelo verbetert in het bijzonder de kwaliteit in de bekkens en voegt op vleesproductiegebied groei en bespiering in de rug toe.
right