Verschijningsdata

Veeteelt en VeeteeltVlees verschijnen in 2022 op de volgende data: 

Datum

21-22 januari
18-19 februari
18-19 maart
22-23 april
20-21 mei
17-18 juni
22-23 juli
26-27 augustus
16-17 september
14-15 oktober
18-19 november
23-24 december

Thema Veeteelt

Mais
Bemesting
Gezondheid / VeeteeltGRAS
Bedrijfsovername / Interbull
Automatisering
Economie
Huisvesting / VeeteeltGRAS
Melkwinning / Interbull
Voeding
Jongveeopfok
Techniek
Kerst/Interbull

Thema VeeteeltVlees

Mais
Bodem/bemesting
Eiwit- en energieteelten
Gras
Economie/bioveehouderij
Jongveeopfok
Rassenspecial
Bwb-indexen
Diergezondheid
De mooiste bwb
Voeding / automatisering
Kerst