Versgrasupdate

Versgrasupdate: stabiele graskwaliteit nu optimaal te benutten

In diverse regio's wordt deze dagen de eerste snede ingekuild
In diverse regio's wordt deze dagen de eerste snede ingekuild

Dit is het moment voor koeien om van weidegras efficiënt melk te maken met een laag ureumgetal

Dat constateert Henri Kolkman, rundveespecialist bij CAV Den Ham, na het zien van de versgrasdata van deze week. ‘De voederwaarden zijn stabieler dan afgelopen periode. De verhouding tussen eiwit en suiker is gunstiger en ook het eiwit is van betere kwaliteit’, aldus Kolkman. ‘Van dit gras kun je hard melken tegen lage kosten en met een laag ureum. Ik zie dat bedrijven die nu veel vers gras in het rantsoen hebben, prima melken met een ureumwaarde tussen de 15 en 20. Melken met een laag ureum is gunstig voor de mestwetgeving en met dit stabiele, verse gras kun je daar mee experimenteren.’

Onbemeste percelen met lager eiwit in de kuil

Kolkman ziet wel dat de regionale verschillen in graskwaliteit groeien. ‘Dat komt onder meer door de regen. In onze regio, het oosten van Nederland, is afgelopen twee weken minder regen gevallen dan in het zuiden. Maar ook bij ons lopen we twee weken achter ten opzichte van vorig jaar door al het water.’ 

Ook bemestingsverschillen veroorzaken verschillen in kwaliteit. ‘Er zijn boeren die nu gras inkuilen dat geen drijfmest heeft gehad. Ook door minder mineralisatie in de bodem door de koudere bodemtemperatuur kunnen de eiwitwaarden in deze kuilen lager zijn dan verwacht.’

Experimenteren met ureum

Kolkman ziet dat de tweede snede gras nu hard groeit en adviseert om dit gras vooral zo veel mogelijk vers te benutten. ‘Ga experimenteren met het lage ureum. Waarden tussen de 10 en 15 hoeven nu echt niet gecorrigeerd te worden door extra eiwit bij te gaan voeren. Dit is het moment om scherp te gaan voeren, zonder dat dat melk hoeft te kosten.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.