Vleesproductie

Kamermeerderheid maant kabinet tot verzet tegen Mercosur

De huidige voorstellen voor het Mercosur-verdrag leiden tot oneerlijke concurrentie voor Europese vleesveehouders
De huidige voorstellen voor het Mercosur-verdrag leiden tot oneerlijke concurrentie voor Europese vleesveehouders

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het Nederlandse kabinet zich in Europa moet verzetten tegen de huidige voorstellen voor het Mercosur-verdrag, een handelsverdrag tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Bovendien zou Nederland in dit verzet actief steun moeten zoeken bij andere EU-lidstaten. Een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren die het kabinet hiertoe oproept, kreeg vandaag brede steun in de Tweede Kamer. Enkel de fracties van de regeringspartijen CDA, D66 en VVD stemden tegen de motie.

Oneerlijke concurrentie

Een EU-Mercosur-verdrag waar de landbouw onderdeel van is, zal leiden tot oneerlijke concurrentie voor boeren, vreest de Kamer. Zij zouden er op moeten kunnen rekenen dat het kabinet hen beschermt tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf, vindt een Kamermeerderheid. Ook de voedselveiligheid zou door het handelsverdrag met Zuid-Amerika in gevaar kunnen komen. Bovendien zou dit verdrag leiden tot extra ontbossing in de Amazone.

Laag tarief voor 99.000 ton rundvlees

In het akkoord staat onder andere dat de EU 99.000 ton Zuid-Amerikaans rundvlees tegen een lager invoertarief zou moeten toelaten. Dit zou neerkomen op circa 20 procent van de EU-markt voor rundvlees (met uitzondering van vlees van melkkoeien). Afgelopen jaar importeerde de EU ongeveer 270.000 ton rundvlees uit de Mercosur-landen, maar deze import was belast met het nu geldende invoertarief.

Geen wetgeving voor dierwelzijn en antibiotica

LTO Nederland wijst erop dat er grote verschillen zijn in wetgeving op het gebied van dierwelzijn tussen Europa en Zuid-Amerika. Zo mogen dieren daar nog onverdoofd worden geslacht en is er ook geen wetgeving op het gebied van transport. Ook mogen Zuid-Amerikaanse veehouders onbegrensd zelf antibiotica toedienen. Om deze reden zijn volgens LTO in de afgelopen negen maanden nog meer dan 300 containers met pluimveevlees uit Brazilië geweigerd.

Brazilië importeert zuivel

Per saldo heeft de EU een negatieve agrarische handelsbalans met de vier Mercosur-landen. Voor de zuivelsector zou een verdrag wel positief kunnen uitpakken, met name omdat Brazilië een zuivelimporterend land is.