Vleesvee

Amerikaanse rundveestapel blijft dalen

Duur  voer maakt het afmesten van vleesvee in de VS niet meer rendabel
Duur voer maakt het afmesten van vleesvee in de VS niet meer rendabel

Op 1 juli van dit jaar liepen er in de Verenigde Staten 95,9 miljoen runderen. Dat zijn er 2,7 miljoen minder en daarmee 2,7 procent minder dan een jaar geleden.

Dat becijferde het Amerikaanse landbouwministerie USDA.

Droogte zorgt voor minder vee

De daling van de rundveestapel in de VS zette in 2018 in en zorgde ervoor dat er sindsdien al 7 miljoen runderen minder zijn. De belangrijkste reden is de jaarlijks terugkerende droogte, waardoor voer en daarmee het afmesten van dieren te duur is geworden.

Omvang melkveestapel vooralsnog stabiel

Het zijn dan ook met name de vleesbedrijven die stoppen, waardoor het aantal vleeskoeien afneemt. Het huidige aantal melkkoeien is met 9,4 miljoen vergelijkbaar met vorig jaar. Maar ook hier dreigt een teruggang. Door de lage melkprijs en de aanhoudende hoge vleesprijzen gaan er meer (oude) melkkoeien naar de slager.

USDA voorspelt dat de daling in runderaantallen aanhoudt en dat in 2024 de rundveestapel  op het laagste niveau zal staan van de laatste tien jaar.