Voeding

Verdroging grasland nu minder extreem dan in 2018

Op de zandgronden hebben veel graslandpercelen nu ernstige droogteschade (afbeelding: groenmonitor.nl)
Op de zandgronden hebben veel graslandpercelen nu ernstige droogteschade (afbeelding: groenmonitor.nl)

Grasland heeft nu gemiddeld nog minder droogteschade dan in 2018.

Toen was het grasland in vrijwel heel Nederland verdord. Nu is het in grote delen van het westen en noorden nog groen. Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Environmental Research op basis van satellietbeelden.

Van satellietbeeld naar groenidex

De onderzoekers ontwikkelden een methode die satellietbeelden vertaalt naar een zogenaamde groenindex. Deze index geeft aan hoeveel groene biomassa er op een perceel aanwezig is. Hiermee kan tot op perceelsniveau zichtbaar worden gemaakt hoever gras is afgestorven. Ook kan het verloop van de grasgroei in kaart worden gebracht. De groenindex-kaarten zijn voor iedereen in te zijn op de website van Groenmonitor

In westen en noorden nog groen

Met de groenindex kunnen de gevolgen van droogte voor het afsterven van grasland zichtbaar worden gemaakt en worden vergeleken met de situatie in andere jaren. De droogte van 2022 heeft inmiddels serieuze schade aan grasland opgeleverd in de zandgebieden in het oosten van Overijssel, de Veluwe en de Achterhoek, delen van Brabant en Limburg, de kustgebieden en Zeeland. Maar zo erg als in augustus 2018 is het nog niet. Toen was grasland in vrijwel heel Nederland verdord. Nu is het gras in grote delen van West- en Noord Nederland nog groen.

Overlap met neerslagtekortkaart

De patronen in de mate van de verspreiding van verdroging in Nederland komen voor een groot deel overeen met de neerslagtekortkaart van het KNMI. Maar ook is goed te zien dat eenzelfde neerslagtekort minder effect heeft op grasland in veenweidegebieden en op kleigrond dan op zandgrond.

Een uitgebreid achtergrondartikel over de groenmonitor en de huidige droogte is hier te lezen.